BEHANDLINGAR

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD:

här nedan kommer våra olika behandlingsmetoder/behandlingar att presenteras, just nu endast beskrivning i generella termer
 

Ortopedi                       bedömning och behandling av traumatiska skador och överbelastningskador hos barn och vuxna, artrosskola                                               pre- och postoperativ information och träning samt rehabilitering efter operationkirurgi
 
Idrottsmedicin           return to play – bedömning, rehab och återgång till idrott med löp- och rörelseanalyser samt progression av                                                   övningar samt rehabilitering efter operation/kirurgi
 
OMT                                undersökning diagnostisering och beh med mobilisering och manipulation
 
Äldres hälsa                 fallriskanalyser, neurologiska tillstånd, balansskola, seniorskola, samverkan med äldremottagningar
 
Mental hälsa                 utredning, samtal vid depression och ångesttillstånd, och eller långvarig smärtproblematik
 
Lungmedicin                 astma och KOL-rehab/skola samt andra lungsjukdomar
                                             spirometri, 6-minuters gångtest och andra fysiska tester
 
Kvinnors hälsa             med fokus på obstetrik, gynekologi och urologi
 
Lymfterapi.                    bedömning och behandling av lymf- och lipödem, utprovning av kompressionsmaterial.
 

 
Förutom ovanstående arbetar vi med: McKenzie, akupunktur, medicinsk laser, stötvågsbehandling, NMES, mulligan  och vi har ett fullt utrustat gym för rehabilitering. Vi erbjuder även friskvårdsträning.  

Arenavägen 21, 121 77 Johanneshov, tel: 08 - 725 54 80, fax: 08 - 725 54 81, www.arenamotion.se, info@arenamotion.se